TAGEM/16/AR-GE/15, TEXELLERDEKİ MYOSTATİN MUTASYONUNUN PIRLAKLARA INTROGRESYONU: I. AŞAMA
THE TRANSMISSION OF MYOSTATIN MUTATION TO PIRLAK VIA INTROGRESSION: STAGE I.